POSLÁNÍ
VIZE
CÍLE
HODNOTY

Klíčové postoje, které chceme podporujeme:

Zaměření se zákazníka

Udržitelnost

Zaměření se zaměstnance

Poslání

Zajišťujeme příjemné klima

s ohledem na životní prostředí

Vize

Poskytujeme integrovaná a soběstačná energetická řešení, která vytvářejí příjemné vnitřní klima v

optimálním poměru ceny a kvality s širokou škálou možností financování.

 

Jsme evropská společnost s globálním dosahem charakterizovaná bezkonkurenční péčí o zákazníky, která

vytváří inovativní a jedinečné produkty a služby.

 

Díky naší vysoké rozhodnosti a přizpůsobivosti umíme efektivně uspokojit rychle se měnící potřeby.

Kospel je výjimečné místo, kde v příjemném prostředí mezi přírodní vegetací můžeme neustále rozvíjet naši

kreativitu, znalosti a zájmy.

 

Při vytváření atraktivního životního prostředí aktivně podporujeme místní komunity .

 

Jsme připraveni vzbuzovat pozitivní emoce.

Hodnoty

Upřímná laskavost

Věříme v sílu laskavých slov a gest. Jako tým jsme připraveni na vzájemnou podporu. Otevřeně dáváme najevo své myšlenky.

Zodpovědnost

Jsme zodpovědní za svá rozhodnutí a za jejich důsledky, za své kolegy, za výrobky i atmosféru. Snažíme se zlepšovat a učit se z našich chyb.

Pokrok

Své sny měníme v plány. Neustále hledáme inovace, abychom byli o krok napřed. Pokrok – to je akce.

Efektivita

slovo „nemožné“ pro nás neexistuje. Máme zkušenosti, dovednosti i technologie a hlavně … sami sebe! Jednáme rychle a spolehlivě.

Energie

Jsme přirozeně plní energie – jak my, tak i naše výrobky. Vážíme si aktivního životního stylu a pozitivního přístupu.